Surah al-Falaq (5 ayat) & Surah an-Naas (6 ayat) = 11 ayat

Oleh : Jalaluddin As-Suyuthi

Penterjemah : Tim Abdul

dari buku : Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an terbitan GIP 2008

Surah al-Falaq 1 – 5

surah-al-Falaq

Artinya :

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, (1) dari kejahatan makhluk-Nya, (2) dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, (3) dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, (4) dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”. (5)

Surah an-Naas 1 – 6

surah-an-Naas

Artinya :

Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. (1) Raja manusia. (2) Sembahan manusia. (3) Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, (4) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, (5) dari (golongan) jin dan manusia. (6)

Sebab turunnya ayat :

Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Dalaa’il an-Nubuwwah dari al-Kalbi dari Abu Shaleh dari Ibnu Abbas yang berkata, “suatu ketika, Rasulullah menderita sakit parah. Dua malaikat lantas mendatangi beliau. Yang satu duduk di arah kepala sementara yang satu lagi di arah kaki. Malaikat yang berada di sebelah kaki lalu bertanya kepada yang di sebelah kepala, ‘Apa yang terjadi kepadanya?’, Malaikat yang di sebelah kepala menjawab, ‘Disihir orang.’ Malaikat yang di sebelah kaki bertanya lagi, ‘Siapa yang menyihir?’. Dijawab, ‘Labid ibnul-A’sham, seorang Yahudi.’ Malaikat itu bertanya lagi, ‘Dimana diletakkan (Sihirnya itu)? ‘ Dijawab, ‘Di sebuah sumur milik si Fulan, dibawah batu. Oleh sebab itu, hendaklah Muhammad pergi ke sumur itu kemudian keringkan airnya lalu angkat batunya. Setelah itu ambillah kotak yang ada di bawahnya dan bakarlah.’

Pada pagi harinya, Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir serta beberapa sahabat untuk pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, mereka melihat airnya berwarna merah kecoklatan seperti air pacar/inai. Mereka lantas menimba airnya, mengangkat batunya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalamnya lalu membakarnya. Ternyata di dalamnya terdapat seutas tali yang memiliki sebelas simpul. Selanjutnya, Allah menurunkan kedua surah ini. Setiap kali Rasulullah membaca satu ayat maka terurailah satu simpul.

Riwayat yang hampir sama dengan yang di atas terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, namun tanpa menyebut turunnya kedua surah.517 Akan tetapi, juga terdapat riwayat serupa yang disertai penyebutan turunnya kedua surah.

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitab ad-Dalaa’il dari jalur Abu Ja’far ar-Razi dari Rabi’ bin Anas dari Anas bin Malik yang berkata, “Seorang laki-laki Yahudi membuatkan sesuatu terhadap Rasulullah sehingga beliau menderita sakit parah. Tatkala para sahabat menjenguk, mereka meyakini bahwa Rasulullah telah terkena sihir. Malaikat Jibril kemudian turun membawa al-mu’awwidzatain (surah al-Falaq dan an-Naas) untuk mengobatinya. Akhirnya, Rasulullah pun kembali sehat.”

Iklan